صدهزار تومن میدم، سبز شو!...

پاسخ های منفی مردم به عناصر میدانی جریان فتنه برای همکاری با آنان رقم پیشنهادی آنان را برای تطمیع افزایش داده است.

به گزازش جوان،در حالی که طی هفته ای گذشته عناصر میدانی جریان فتنه در برخی استان ها بدنبال عضو گیری برخی مردم برای حضور در دستجات سیاسی آنها در راهپیمایی 22 بهمن بودند و پیشنهادهایی مبنی بر پرداخت های 50 هزارتومانی ارائه کرده بودند،بی اعتنایی مردم موجب شده که آنان رقم خود را به 100 هزار تومان افزایش دهند.

گفته می شود،این عناصر همچنین تصریح کرده اند افراد یادشده شماره حسابی نزدیک محل سکونت ارائه دهند تا بعد از راهپمایی مبلغ به حساب آنها واریز شود.

گفتنی است افرادی که با آنان نیز تماس گرفته شده ضمن اعلام انزجار از این تطمیع ،برحضور حماسی خود در راهپیمایی 22 بهمن به عنوان تکمیل کننده حضور حماسی خود در راهپیمایی 9 دی ماه تاکید کرده اند

/ 0 نظر / 6 بازدید