"جو بایدن" و موسوی به توافق رسیدند.

نوری زاده: بایدن و موسوی به یک نقطه نظر رسیده اند

"علیرضا نوری زاده" ضمن بیان نکاتی از مصاحبه اخیر "میرحسین موسوی" و سخنان "جو بایدن" معاون رییس جمهوری آمریکا درباره جمهوری اسلامی گفت: آقای موسوی و جو بایدن به نوعی به یک نقطه نظر رسید ه اند.
به گزارش صراط نوری زاده به عنوان جاسوس سیا و mi6 مقیم لندن روز چهارشنبه این مطلب را به صدای آمریکا گفت.
صدای آمریکا در ابتدا گفت: میرحسین موسوی از رهبران اپوزیسیون درایران در تازه ترین مصاحبه ای که انجام داده صحبت هایی را عنوان کرده که به ظاهر دور شدن او را از نظام اسلامی حاکم بر ایران نمایان می کند.
از سوی دیگر جو بایدن معاون "باراک اوباما" صریحا گفته است که رهبران جمهوری اسلامی ایران با این سرکوب خشونت بار مردم در واقع بذر نابودی خودشان را می کارند.

نوری زاده درباره سخنان موسوی گفت: این مهمترین بیانیه آقای موسوی بود و اگر چه در قالب یک مصاحبه مطبوعاتی عنوان شد ولی از زمان آغاز جنبش صحبت های وی از هرنظر قابل تامل و بسیار مهم بود.

وی افزود: موسوی ضمن محکوم کردن اعدام ها و نحوه برخورد با مردم تاکید کرد که مردم ایران به دنبال آزادی و عدالت هستند و این دستگیری ها و اعدام ها با اغراض سیاسی صورت می گیرد، با قانون اساسی و قوانین رایج تعارض دارد. دقیقا به همین دلیل است که ما می گوییم حمایت از موسوی باید ادامه یابد.

به گفته نوری زاده، موسوی همچنین ریشه های پیروزی انقلاب را بررسی کرد و گفت که رژیم گذشته مشروعیت خود را از دست داده و کشتارهای خیابانی این موضوع را تسریع کرد.

وی افزود: موسوی به کشتار 17 شهریور اشاره و تاکید کرد اگر رژیم گذشته در چارچوب قانون عمل کرده بود و اگر به قانون اساسی که میراث مشروطیت بود وفادار می ماند مسلما این وضع پیش نمی آمد و بعد تاکید کرد که ساختارهایی که منجر به استبداد و دیکتاتوری می شود از بین نرفت.
نوری زاده اضافه کرد: این حرف خیلی مهم است. چون فردی که خودش در جریان انقلاب، هشت سال نخست وزیر بوده است اشاره می کرد که در سال های اول انقلاب مردم قانع شده بودند که انقلاب ساختارهایی را که می تواند منجر به استبداد و دیکتاتوری شود از بین برده اند ولی امروز حتی یک نفر هم از جمله خود آقای موسوی چنین اعتقادی ندارند.
این روزنامه نگار مقیم لندن گفت: موسوی به مساله تعدد و تکثر گروه ها و آرا در این جنبش اشاره و تاکید کرد که این جنبش در واقع در برگیرنده همه ایرانیان با آرا و افکار مختلف است.
بنابر این وی اصرار بر این نکرد که همه باید در چارچوب قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی باشند.
نوری زاده در ادامه گفت: موسوی سپس آن جمله بسیار مهم خود را عنوان کرد که قانون اساسی وحی منزل نیست و می توان در آن با نظر مردم دخل و تصرف کرد و آن را تغییر داد که 20 سال قبل هم در جمهوری اسلامی تاویلی در قانون اساسی که نه برای گسترش دادن حقوق مردم بلکه برای گسترش دادن حقوق حاکم صورت گرفت.
وی با تاکید بر این مطلب که سخنان موسوی درباره قوه قضاییه بسیار سنگین بود، گفت: به گفته موسوی منحرفان واقعی و غارتگران در بیرون زندان مشغول جولان هستند و به جای اینکه به دنبال جاسوس واقعی باشند انسان های شریف را به جاسوسی متهم می کنند.
نوری زاده در پایان تحلیل خود از سخنان موسوی گفت: تاکید وی بر این بود که ما باید در چارچوب قانون عمل کنیم و خواستار آن شد که قانون شکنی نشود ولی در عین حال قبول کرد که مردم ایران حق دارند اعتراض کنند و خواستار تغییرات شوند.
وی درباره سخنان معاون اوباما گفت: جو بایدن تمام شک و تردیدهایی را که بعضی افراد در رابطه با سیاست آمریکا داشتند برطرف کرد و گفت وقتی اولین تظاهرات شروع شد و به صورت وحشیانه مردم را سرکوب کردند، رژیم اعتبار اخلاقی خود را در داخل ایران و در منطقه از دست داد و بذر نابودی خود را کاشت.

نوری زاده افزود: این سخنان نشان دهنده این است که ایالات متحده به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان به جنبش موسوی با دیده احترام می نگرد و این جنبش توانسته است خواست های مردم ایران را در برابر رژیمی سرکوبگر نمایندگی کند که حتی نخست وزیر هشت ساله این نظام نیز پذیراست که دیگر در این نظام نه دستگاه قضایی اعتباری دارد، نه دستگاه های امنیتی و نه دستگاه های اجرایی .
وی در پایان چنین نتیجه گیری کرد: به نوعی باید گفت آقای موسوی و جو بایدن به یک نقطه نظر رسید ه اند.

/ 0 نظر / 9 بازدید