هرکس به طریقی... منافقین از همه طریق!!!

منافقین که تمام نقشه‌های آن‌ها برای جاسوسی از ایران با شکست مواجه شده است به تازگی با مراجعه با بنگاه‌های کاریابی از آن‌ها می‌خواهند طرح‌ها و پژوهش‌های گوناگون برای آنان انجام دهند تا بتوانند از این طرح‌ها استفاده جاسوسی کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان (خانواده شهدای ترور)، منافقین که به تازگی با آشکار شدن بسیاری از طرح‌های جاسوسی و کسب خبرشان از داخل راه چاره دیگری برای جاسوسی برایشان باقی نمانده است، به شیوه جدیدی رو آورده‌اند که سوء استفاده از شرکت‌ها و بنگاه‌های کاریابی داخلی است.

در این روش عوامل منافقین از خارج از کشور با شرکت‌های کاریابی تماس گرفته، آدرس و مشخصات شرکت‌ها و اشخاصی که کار تحقیقاتی انجام می‌دهند را به دست می‌آورند.

برپایه این خبر عوامل منافقین پس از به دست آوردن آدرس و نشانی این شرکت‌ها و افرادی که کار تحقیقاتی انجام می‌دهند با آن‌ها تماس می‌گیرند و مدعی می‌شوند که از سوی شرکت کاریابی معرفی شده‌اند و تهیه کار پژوهشی و تحقیقات گوناگون را سفارش می‌دهند.

سفارش کار پژوهشی‌های اجتماعی در حقیقت یکی از روش‌های کسب اطلاعات از منابع آشکار است که چندی است با هدف جمع‌آوری اطلاعات و ارایه آن به سازمان اطلاعاتی برخی کشورهای خارجی، توسط اعضای اطلاعات منافقین عملیاتی شده است.

این گزارش می افزاید: در این روش منافقین اولا ادعا می‌کنند که در داخل کشور و در قسمت‌های مختلف طرفدارانی دارند، دوما به زعم خود به تحلیل‌های جدید و چگونگی بهره‌برداری از فرصت‌ها و شرایط موجود دست می‌یابند و دیگر این که با ارایه آمار و نتیجه تحقیقات مورد نظر که منبعی برای تصمیم‌گیری‌های سرویس‌های اطلاعاتی خارجی می‌شود، بهای خدمات جاسوسی خود را نیز دریافت می‌کنند.

/ 0 نظر / 6 بازدید