آموزش منافق به دست کافر... الله اکبر!

نیروهای آمریکایی مستقر در عراق اقدام به آموزش منافقین و اعزام آنان جهت ایجاد اغتششات در ایران می نمایند.

به گزارش جوان آنلاین،اخیرا در پی بروز ناآرامی های خیابانی بعد از انتخابات درایران و اعلام آمادگی منافقین برای انجام عملیات در کشور نیروهای آمریکایی مستقر در عراق به همین منظور در پادگان قادسیه بغداد آموزش دوره هایی در زمینه جاسوسی،عملیات ایذایی،رزم انفرادی و عملیات برونمرزی را برای منافقین برگزار نموده است.

گفتنی است قرار است این نیروها پس از اتمام دوره آموزشی با مدارک جعلی توسط نیورهای آمریکا به داخل کشور ایران اعزام و عمیات مختلفی را انجام دهند.

/ 0 نظر / 8 بازدید