آقای موسوی! راستی قانون رو با چه "ق" ای مینوسن؟

میر حسین موسوی کاندیدای شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری پس از  نپذیرفتن شکست در انتخابات بارها با توسل به قانون گریزی و قانون ستیزی و عدم تمکین به خواستهای اصلاح طلبان برای اعتدال در رفتار و تمکین به قانون در جهت مقابله نظام بستر مناسبی برای محاربین و براندازان نظام در ماه های گذشته بوجود آورد وباعث به چالش کشیدن نظام در صحنه های سیاسی و مجامع بین المللی و داخلی و ایجاد هرج و مرج سیاسی بین جامعه و افغانی سازی ایران و.... حال با قبول شکست.. سخنان جدیدی را بیان نموده که قابل تحمل است که چرا بعد از پیاده سازی تمام فاکتورهای براندازی و قانون ستیزی و رهبری جریان برانداز و صدور بیانیه های ساختار شکنانه حرف از قانون مداری به میان آورده !!!؟؟؟؟  

مردمسالاری:  میرحسین موسوی در گفت وگویی با سایت کلمه که در آستانه سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی انجام شد گفت:  عبور از قانون اساسی را حلال مشکلات کشور ندانست و گفت: راه حل های گذر از قانون اساسی دارای اشکالات فراوان و جدی است. اولین آنها عدم توانایی صاحبان چنین خواسته ای برای جلب نظر اکثریت ملت ماست. بدون جلب نظر این اکثریت و حتی باید بگویم، بدون ایجاد یک اجماع نباید منتظر یک تحول اساسی و معنا دار باشیم. برای همین بعضی از شعارهای معطوف به عبور از قانون اساسی موردسو» ظن مردم متدین و نهادهای سنتی است و متاسفانه باید گفت، گاهی شعارهای افراطی در این زمینه بیشتر از افراط کاری های اقتدارگرایان به جنبش آسیب می رسانند. اینکه شما مخالف خرافه گرایی و تحجر هستید یک خواست خوب و اساسی است. ولی اینکه وسط معرکه بحث هایی به میان کشیده شود که با اعتقادات و دین و ایمان مردم ناسازگاری دارد، مشکوک است. مهندس موسوی گفت: دلیل بعدی برای ابتر بودن عبور از قانون اساسی آن است که با این راه حل، ما به پرتاب در تاریکی دعوت می شویم. اگر ما این ریسمان اتصال را که حاصل زحمات و تلاش های نسل های گذشته ماست از دست بدهیم به قطعات ریز ریز بی خاصیت تبدیل خواهیم شد. طبیعی است که دنبال آن رویگردانی عامه مردم از این آشفتگی و حرکت در تاریکی را شاهد باشیم. کسانی که اهداف مبتنی برعبور از قانون اساسی را دنبال می کنند ممکن است امروز بلندگوهای بزرگی را در اختیار داشته باشند ولی در بطن جامعه اهداف آنها با سو» ظن جدی روبرو است. مخصوصا که در کنار منادیان عبور از قانون اساسی خواسته و نخواسته آنها بعضی از چهره های منفور شاهی حضور دارند که به صورت فرصت طلبانه ای کینه خود را به مردم و انقلاب به نمایش می گذارند. کسانی که تئوریسین های شاهی را در برنامه های خود علم می کنند ظاهرا یادشان رفته است که مردم حافظه بسیار خوبی دارند.

/ 0 نظر / 6 بازدید