طی چند روز گذشته پس از حادثه روشنگرانه 14 خرداد عناصر جریان فنته و وابستگان آنها تلاشی در استفاده حداکثری از این قضیه برای مظلوم‌نمایی آغاز کرده‌اند. آنچه در روز 14 خرداد رخ داد، واکنش طبیعی مردم و دوستداران امام (ره) به کج‌روی های چندین ساله سید حسن بود که در چند ماه اخیر برای عموم مردم روشن شد. اگر صحبت‌های مقام معظم رهبری در آن روز را واکاوی کنیم – چیزی که خط نفاق قصد به حاشیه راندن آن را دارد – به راحتی درخواهیم یافت که سخنان ایشان به نوعی تداعی کننده همان اعتراض مردم، اما ترجمه شده و در شأن و منزلت مقام رهبری نظام است. اشاره به اینکه کسانی قصد دارند برای خوشایند بعضی، از امام هویتی باقی نگذارند و با دخل و تصرف در سخنان و مشی ایشان امام را دوستداران لیبرال‌ها و خط نفاق نشان دهند دقیقا کسانی مانند سید حسن و موسسه تحت امرش را در ذهن تداعی می‌کند.

 


تأکید چند باره جریان فتنه بر این نکته متمرکز شده که اعتراض مردم از قبل طراحی شده بوده است؛ در هر صورت این بدیهی‌ترین اتهام و دستاویزی است که این عده پس از رسوایی برای بازگشت بخشی از آبروی خود می‌توانند مطرح کنند اما اگر دقت کنیم طراحی شده یا اتفاقی بودن قضیه چندان مهم نیست و هیچ تفاوتی در اصل موضوع نمی‌کند؛ چرا که به گواه تمامی کسانی که در صحنه حضور داشتند مردم حاضر در صحنه با جان و دل این قضیه را همراهی کردند و کسانی هم که همراهی نمی‌کردند در دل کاملا راضی بوده و شعاردهندگان را تحسین می‌نمودند. این امر بر خلاف ادعای دروغین سید حسن، مبنی بر اندک بودن معترضین است.

 


نکته دیگر آنکه متاسفانه رفتار بیت منسوب به امام در مواجهه با مسائل مختلف سیاسی- اجتماعی خلاف معارف اسلامی و انقلابی و همین طور بر خلاف مشی رفتاری و گفتاری حضرت امام می باشد. رفتارهایی که سایر نواده‌های امام از خود نشان داده‌اند گواه بر این مدعا است. سید حسین که چند سال پیش در سفر به خارج در مصاحبه با رادیوهای بیگانه خواستار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی شده بود و زهرا اشراقی همسر محمد رضا خاتمی با آن وضع حجاب و چهره‌ی نیمه بزک کرده از تغییر 180 درجه‌ای مواضع امام در صورت زنده بودن و سلیقه‌ای بودن حجاب دم می‌زند. مواضعی نیز که از برخی دختران امام به گوش می‌رسد یا سکوت آنان در برخی مسائل نیز چندان سنخیتی با خط امام ندارد. یا ایها الذین آمنوا ان من أزواجکم و أولادکم عدوا لکم فاحذروهم.